styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy  świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartośc - patrz tekst na główniej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Powstało nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej - stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI

2013-12-15 18:57

- Redaktor naczelny naszego pisma we władzach OBURZONYCH

Wczoraj, 14 grudnia 2013 w Warszawie powstało obywatelskie stowarzyszenie pod nazwą „Oburzeni” na bazie organizacji, których przedstawiciele spotkali się - z inicjatywy szefa "Solidarności" Piotra Dudy i piosenkarza Pawła Kukiza - w marcu w Stoczni Gdańskiej, a następnie we wrześniu w Warszawie - dzięki inicjatywie Kukiza i b. burmistrza Nysy, Janusza Sanockiego.

 

OBURZENI DO SAMORZĄDÓW I PARLAMENTU

OBURZENI chcą wystawić własne, niezależne listy w najbliższych wyborach samorządowych i parlamentarnych i być może również w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W deklaracji programowej stowarzyszenia czytamy m.in.:

„My, niżej podpisani, przedstawiciele różnych organizacji z terenu całej Polski, w większości uczestnicy spotkań OBURZONYCH w Stoczni Gdańskiej w marcu i w Warszawie – we wrześniu tego roku, świadomi konieczności zorganizowania się (by np. mieć możliwość skutecznego startu w wyborach), tworzymy stowarzyszenie, którego celem będzie uczynienie z naszej Ojczyzny państwa w pełni demokratycznego, sprawiedliwego i sprawnego gospodarczo. Czas najwyższy zorganizować się oddolnie i stworzyć ruch, który zmiecie ze sceny politycznej ludzi, którzy nami manipulują, oszukują nas, a nawet po prostu okradają. Polska wymaga gruntownych zmian w każdej dziedzinie życia publicznego. Żadna zmiana nie jest możliwa bez rozbicia betonowego układu okrągłostołowego. Ten układ to grupa ok. 300 osób, rządzących Polską po 1989 roku pod różnymi szyldami. Część koniecznych zmian jest możliwa bez zmiany Konstytucji, pozostałe wymagają tej  zmiany.”

Antoni Gut - b. radny warszawski i wiceburmistrz dzielnicy Bielany został szefem stowarzyszenia OBURZENI

Jak trzymać posła za gardło?

Ponieważ – zdaniem OBURZONYCH - Polska ma ordynację wyborczą, która pozbawia obywateli połowy praw wyborczych i sprawia, że parlamentarzystów faktycznie wybierają partie polityczne, a nie obywatele, a instytucja referendum jest zwykłą fikcją, należy dążyć do zmiany tej ordynacji wyborczej na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi oraz uczynienia z referendum realnego sposobu obywatelskiego wpływania na ważne decyzje w państwie i gminie.

Nowe stowarzyszenie chce uczynić z polskiego wymiaru niesprawiedliwości system, który będzie gwarantował obywatelom faktyczną sprawiedliwość. Byłym esbekom i wysokim funkcjonariuszom PZPR należy zredukować astronomiczne obecnie emerytury do minimum socjalnego, a uzyskane w ten sposób pieniądze – przeznaczyć na podniesienie najniższych rent i emerytur uczciwych obywateli.

Władza wójta czy burmistrza powinna trwać najwyżej dwie kadencje, a ich wynagrodzenie powinno być znacząco obniżone i uzależnione od wielkości budżetu gminy. W instytucjach państwowych i samorządowych nie powinni pracować najbliżsi krewni członków władz tych instytucji. Posłowie nie powinni być ministrami, których mają przecież sami kontrolować. Urzędnicy muszą odpowiadać prawnie za nieprawidłowe decyzje, które narażają obywateli na straty.


Oburzeni zapowiadają, iż będą dążyć do takich zmian w szkolnictwem, które przywrócą szkołom i uczelniom ich pierwotny charakter instytucji faktycznie nauczających i wychowujących. Niedopuszczalna jest eutanazja ekonomiczna. Ludzie starsi muszą być skutecznie leczeni, a dzieci nie mogą umierać z powodu ograniczeń finansowych narzucanych przez nieludzkie przepisy i instytucje państwowe.

Dopóki nie zniknie naprawdę potężna korupcja, nasza infrastruktura  pozostanie na poziomie krajów „Trzeciego świata”. Nowe stowarzyszenie zapowiada, iż zlikwiduje gorset biurokratyczny, uniemożliwiający rozwój polskiej gospodarki, co zwiększa bezrobocie i zmusza młodych ludzi do emigracji. Antyrodzinna polityka rządu prowadzi do wymierania polskiego narodu.

OBURZENI zapowiadają, iż monitorować będą opłacalność naszej przynależności do Unii Europejskiej i zapewnią realizację wielu słusznych postulatów Polonii zarówno tej ze Wschodu jak i Zachodu. Albo Niemcy – na zasadzie wzajemności – zagwarantują obecność reprezentantów polskiej mniejszości w Bundestagu, albo Polska powinna wycofać się z podobnych gwarancji dla mniejszości niemieckiej w naszym kraju.

Red. nacz. naszego pisma Marek Ciesielczyk został wiceszefem nowego stowarzyszenia OBURZENI


W swej deklaracji programowej OBURZENI piszą także:

”Nasz udział we wszelkich wyborach zasadniczo będzie różnił się od udziału dotychczasowych partii politycznych. Nasi kandydaci składać będą w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego przyrzeczenie publiczne i jeśli nie będą wywiązywać się ze złożonych obietnic wyborczych, zmuszeni będą wypłacać wyborcom astronomiczne „odszkodowania”.

Nasze listy wyborcze (w tym kolejność kandydatów) ustalane będą nie przez „wodzów partyjnych”, lecz bezpośrednio przez uczestników naszego ruchu w danym okręgu wyborczym (np. alfabetycznie lub w wyniku lokalnych prawyborów), w taki sposób, by znalazły się na nich przede wszystkim osoby uczciwe, inteligentne i odważne, które cieszą się w swym środowisku zaufaniem (niedopuszczalne jest kandydowanie tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie związanych z danym okręgiem wyborczym, co jest powszechnie praktykowane przez partie polityczne wbrew woli wyborców w danym okręgu). Z naszych list nie będą kandydować na pewno obecni i byli parlamentarzyści, członkowie rządu, wojewodowie i inni wysocy funkcjonariusze państwowi, którzy utracili zaufanie Polaków.

Znany przedsiębiorca warszawski Tadeusz Browarek jest także wiceprzewodniczącym Rady Koordynacyjnej OBURZONYCH.

Jednym z członków Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia jest dr hab. medycyny Józefa Panek, profesor chirurgii w Collegium Medicum UJ.

Nasz człowiek w zarządzie stowarzyszenia

Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI (pełniącej rolę zarządu) został Antoni Gut były radny warszawski i wiceburmistrz dzielnicy Bielany, wiceprzewodniczącymi – Marek Ciesielczyk – doktor politologii Uniwersytetu w Monachium i b. profesor University of Illinois w Chicago, a teraz redaktor naczelny pisma i portalu „Prawdę mówiąc” (małopolska) oraz Tadeusz Browarek – znany warszawski przedsiębiorca.

Członkami Rady Koordynacyjnej zostali wybrani zaś: Józefa Panek - dr habilitowany medycyny, profesor chirurgii w Collegium Medicum UJ, Paweł Połanecki – b. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Rudnik – znany działacz „Solidarności” z Wrocławia, Jan Sposób – urbanista i pedagog z województwa lubelskiego, Andrzej Surowiecki prawnik i ekonomista z Łodzi, Jarosław Utrata – doradca biznesowy z Konstancina k. Warszawy oraz Krzysztof Kornatowicz – przedsiębiorca z Gdańska.

Poniżej prezentujemy (w galerii) więcej zdjęć oraz relację filmową z założycielskiego spotkania stowarzyszenia OBURZENI w Warszawie.   

Obecny był także dr Kornel Morawiecki - legenda "Solidarności Walczącej"

Filmy


Wróć

Komentował Gromnik15-12-201320:05

Powodzenia - sympatycy z Gromnika

Komentował Joanna Gniewek15-12-201320:27

Oburzeni to członkowie spółdzielni mieszkaniowych. Jest ich wiele milionów. Czy można liczyć na nagłośnienie bezprawia na skalę niespotykaną jak do tej pory. Wiele milionów ludzi zostało oszukanych i żyją w błogiej nieświadomości, że nic nie posiadają. Ten problem dotyka większości społeczeństwa. Tytuły do mieszkań w spółdzielniach są fikcją, przekształcenia tych tytułów we własność jest tyle samo warta co te tytuły. Prawa do gruntów fikcyjne. Co otrzymaja po nas następne pokolenia?

http://www.aferyprawa.eu/Urzednicy/WARUNKI-USTANAWIANIA-PRZEZ-SPOLDZIELNIE-MIESZKANIOWE-TYTULOW-PRAWNYCH-DO-BUDYNKOW-I-LOKALI-CZLONKOW-2622

Komentował Paweł15-12-201321:39

I niech sie dzieje, aby prawdziwie nowe zastapiło stare na całej lini! Szkoda tylko , że wszystko dzieje sie w Warszawie, a co z innymi miastami wojewódzkimi?

Komentował Aleksander15-12-201323:05

Gratuluję, ale proszę powiedzieć, czy jest to stowarzyszenie zwykłe czy rejestrowe (czy już zarejestrowane?).

Komentował adm.16-12-201308:13

To stowarzyszenie rejestrowe. Wniosek o rejestrację złożony. Nie wszystko dzieje się w Warszawie, w Radzie Koordynacyjnej są przecież ludzie z Małopolski, województwa łódzkiego, lubelskiego, dolnośląskiego, pomorskiego. Ważniejszym ciałem od Rady Koordynacyjnej (5-11 osób) jest Zebranie Koordynatorów Okręgowych - ciało złożone z 41 osób z każdego z 41 okręgów wyborczych z całej Polski.

Komentował Henryk16-12-201308:20

Skany wszystkich dokumentów finansowych i ksiąg rachunkowych oraz projektów z dofinansowaniem
w każdym urzędzie gminy / zarządzie spółdzielni mieszkaniowej / zarządcy wspólnoty
w terminie do 10 dnia następnego miesiąca są udostępnione na stronie www tej jednostki
dla każdego Obywatela tej gminy / członka spółdzielni / członka wspólnoty.
Skany spełnią wymogi ustawy o ochronie danych osobowych przez zakrycie tylko części niektórych danych. Urządzenia biurowe temu podołają. Koszty skanowania będą mniejsze niż znikome, Nie dotrzymanie powyższego powinno skutkować bardzo wysoką karą pozbawienia wolności dla kierownika. Ustaną złodziejstwa, korupcje, nepotyzmy. Niewiele wiemy ze sprawozdań rocznych lub po wieloletniej kadencji. Tyle OBYWATELSKOŚCI ile bieżącej wiedzy o przeznaczaniu naszych danin !

Komentował KRZYSZTOF KORNATOWICZ16-12-201318:39

W odpowiedzi dla Pani Joanny Gniewek : To ekonomiczne zniewolenie , tyczące i praw do lokali ( w tym i TBS-ów ) , i wysokich czynszów , i możliwości pozyskania mieszkania dla każdego potrzebującego , to jedne z głównych kwestii , jakie mnie obchodzą . Obiecuję i Pani i innym , że nie spocznę w staraniach o przywrócenie normalności w tych elementarnych potrzebach każdego człowieka . JEDNOCZMY SWOJE SIŁY , BO WSZYSCY JESTEŚMY POTRZEBNI DO WALKI Z TĄ BANDĄ POLITYCZNĄ , KTÓRA OBLAZŁA POLSKĘ , CZYNIĄC Z NAS WSPÓŁCZESNYCH NIEWOLNIKÓW . Krzysztof Kornatowicz - członek Rady Koordynacyjnej OBURZONYCH

Komentował Barbara17-12-201315:12

Serdeczne gratulacje dla Pana Antoniego Guta i całej Rady Koordynacyjnej OBURZONYCH.
Mam nadzieję ,że coś w naszym KRAJU ,Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nareszcie zacznie się zmieniać.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE
Barbara

Komentował Barbara18-12-201301:05

pkt. 1 - nie mamy na to dowodów - sorry
2/Czy przewidujecie Państwo i w jaki sposób rozwiązać sprawę Sędziów z PRL-u,którzy wydają wyroki w imieniu RP ?

http://przebierancywsadach.blogspot.com/

3/może warto pomyśleć o połączeniu się ze stowarzyszeniem NIEPOKONANI-na bazie doświadczeń tych osób na pewno można dokonać zmian w nieżyciowych przepisach prawa
4/PODATKI W DÓŁ !
Uważam,że zdrowy obywatel musi zarobić na utrzymanie swojej rodziny,bez potrzeby pomocy socjalnej.Zlikwidować wszystkie nie tylko jawne,ale i ukryte obciążenia dla obywateli.
Przepisy muszą być uproszczone i istnieć w ilości jedynie niezbędnej.Proponuję modną grubą kreską odkreślić dzisiejszy byt prawny i stworzyć NOWY elementarz prawa prosty i przejrzysty w stosowaniu dla obywateli,by mogli prowadzić firmy,a nie zamykać je z uwagi na chore przepisy.
5/Czy potrzeba Polsce armii urzędników ?

Komentował Alex18-12-201304:56

Poland needs to change its health care system. The government also needs to be improved; the current government does not deal with the real needs of the people. In order for the country to prosper, someone needs to step up and make a significant difference. Hopefully, this new group will fill this role.

Komentował optymista23-12-201303:38

Polska potrzebuje właściwych rozwiązań, nowoczesnych i uczciwych.

Komentował Stanisław Glinda30-12-201322:39

Gratuluję za właściwy plan ukrucenia patalogii w spóldzielniach mieszkaniowych.
Sądzę, że jest to dobra metoda na tzw. "święte krowy" oraz kruszenia betonu zbudowanego na zażyłych układach cwaniaków.
Z szacunkiem SG

Komentował stanislaw21-06-201414:47

Interesujące!!!! Bierzmy się do roboty.Rozwiązać zus Panstwo przejmuje wyplaty emerytur po równo dla każdego(np4000zl)budynki i majątek (pałace)sprzedać i przeznaczyć na fundusze emerytalne i zdrowotne.Budynki urzędy administracji państwowej zredukować zatrudnienie zastąpić mniejszymi obiektami ogólnie łatwo dostępnymi.gwarantuję miliardy oszczędności i gospodarka hula ,ale to tylko kropla w dużej wodzie......

Dodaj komentarz

* - pole wymagane