styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy  świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartośc - patrz tekst na główniej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Oburzeni spotykają się po raz kolejny w Łodzi

2013-10-27 12:47

- & zebranie zespołu do spraw organizacyjnych

 

Wczoraj, w sobotę, 26 października 2013, w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie OBURZONYCH, którzy (przynajmniej na razie) funkcjonują pod nazwą Federacja Obywatelskich Ruchów – Polska. Spotkanie zorganizowała bardzo aktywna grupa OBURZONYCH z Łodzi. Równocześnie doszło do zebrania osób, która chciałaby funkcjonować jako zespół do spraw organizacyjnych FORP.

 

Poniżej prezentujemy relację filmową z zebrania łódzkiego FORP oraz spotkania zespołu do spraw organizacyjnych, a także więcej zdjęć z tych zebrań (w naszej galerii zdjęć niżej).


Łódzkie spotkanie mogło dojść do skutku dzięki wysiłkowi organizacyjnemu przede wszystkim Tomasza Laskowskiego ze stowarzyszenia LIBERUM VETO oraz Dariusza Łaski – przewodniczącego KS Zieloni Nowa Generacja. W zebraniu wziął m.in. udział Ryszard Michalak – przewodniczący Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej oraz Janusz Sanocki – jeden z inicjatorów utworzenia FORP oraz działacz Ruchu na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW). 

Zebrani wysłuchali referatów m.in. na temat JOW, ordynacji wyborczych funkcjonujących w innych państwach, a w drugiej części dyskutowali m.in. o przyszłości FORP oraz o formach działania ruchu OBURZONYCH.Wszyscy byli zgodni co do tego, że należy dołożyć starań (mimo różnych koncepcji sposobu dalszego działania), by zachować jedność ruchu.

Jako że nieco wcześniej inna grupa uczestników FORP postanowiła stworzyć kolejny zespół działania (do spraw organizacyjnych), podobny do tych które już powstały po spotkaniu warszawskim miesiąc temu - i spotkać się także w sobotę 26 października w Warszawie lub Wrocławiu, zdecydowano się na przeniesienie tego spotkania do Łodzi, by można było wspólnie dyskutować w drugiej części łódzkiego zebrania.

 

Spotkanie zespołu ds. organizacyjnych


Kilkunastu członków zespołu FORP do spraw organizacyjnych - po względnie spokojnej dyskusji - zdecydowało się – po przeprowadzeniu głosowania – zaprezentować pozostałym uczestnikom FORP swoje przemyślenia – w formie rekomendacji, które oczywiście mogą, lecz nie muszą zostać przyjęte przez większość OBURZONYCH. 

Zespół rekomenduje więc utworzenie stowarzyszenia, a nie partii politycznej oraz odejście od dotychczasowej koncepcji funkcjonowania „struktur bez struktur”, wyeksponowanie w swym programie 3-5 punktów (czyli nieco więcej niż dotychczas) – w tym zmianę ordynacji z obecnej, proporcjonalnej na większościową, gruntowne zmiany w polskim wymiarze niesprawiedliwości oraz zaakcentowanie dążenia do wyrównania polskiego PKB na mieszkańca z tym, w rozwiniętych krajach UE.

Generalnie rzecz biorąc, zespół do spraw organizacyjnych FORP opowiada się za gruntowaną zmianą (jeśli nie całkowitym obaleniem) panującego w Polsce systemu, który nie jest ani demokracją, ani faktycznie wolnym rynkiem, ani rzeczywistym państwem socjalnym.

Zespół rekomenduje także utworzenie Rady Programowej FORP, pozyskanie swego rodzaju koordynatorów ruchu w każdym z 41 okręgów wyborczych oraz udział w wyborach.

Dodać w tym miejscu należy, iż część z dyskutujących opowiadała się za udziałem wyłącznie w wyborach do parlamentu RP (tak, jak to zostało już zapisane w deklaracji warszawskiej ruchu), podobna część opowiedziała się za udziałem w wyborach zarówno parlamentarnych jak i samorządowych. Byli także i tacy, którzy proponowali udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i potraktowanie tej operacji jako swego rodzaju „tworzenie marki” ruchu. 


Poniżej prezentujemy także wyniki minisondy, w jakiej wzięła udział wcześniej część uczestników FORP:

  Jakie są preferencje uczestników ruchu Oburzonych – oddano 9 - 27 głosów 

1. Nasz ruch ma być:

- partią polityczną – 46%

- zarejestrowanym stowarzyszeniem – 27%

- strukturą bez struktury – ja teraz – 18%

- partią jednorazowego użytku – 9%

 

2. Nasz program, który zaprezentujemy społeczeństwu ma zawierać następującą ilość punktów:

- nie więcej niż 5 – 45%

- nie więcej niż 10 – 22%

- 2 – jak teraz – 11% 

- tylko 1 – 11%

- dużo jak w typowym programie – 11%

 

3. Jeśli struktura, to powinna ona być:

- kompatybilna z podziałem na 41 okręgów wyborczych – 90%

- także na poziomie powiatu i gminy – 10%

- tylko na poziomie województwa – 0%

 

4. Czy chcemy terenowych koordynatorów:

- tak – 100%

 

5. Komunikujemy się przez:

- stronę internetową – 56%

- stronę i papierowe pismo – 44%

- tylko papierowe pismo – 0%

 

6. Jaka nazwa:

- Władzę Oddaj Narodowi! – WON – 33%

- Oburzeni – 22%

- Moja Polska – 11%

- Obywatele Rzeczypospolitej – 11%

- Kongres Obywateli – 11%

 

7. Bierzemy udział w wyborach:

- parlamentarnych, samorządowych i do PE – 78%

- tylko parlamentarnych – 22%

- tylko parlamentarnych i samorządowych – 0%

 

8. Jak konstruujemy nasze listy wyborcze:

- kandydat musi cieszyć się zaufaniem wyrażonym wcześniej wynikiem wyborczym – 20%

- podpisać przyrzeczenie obywatelskie – 20%

- alfabetycznie – 16%

- wpłacić nie mniej niż 500 zł na kampanię – 12%

- zebrać nie mniej niż 300 podpisów – 12%

- wg szans wyborczych (preferowane „lokomotywy”) – 4%

- w systemie mieszanym 4%

- jak teraz- decyduje „wódz” – 4%

- w wyniku prawyborów – 4%

- spełniać wszystkie wymienione warunki 4%

 

9. Czy zgadzamy się, aby szczegóły strategii opracowała grupa 5-15 osób i przedstwiła ja w ciągu 2 tygodni:

- tak – 100%

Filmy

Wróć

Komentował herbalife27-10-201315:27

decyzje i Wasze struktury powinny być 100% demokratyczne . Struktura organizacji powinna być oparta na takich wartościach o jakie sami chcecie walczyć. Mam tu na myśli demokrację bezpośrednią. Osobiście radziłbym założyć stronę internetową, która będzie działać w oparciu o zasadę demokracji bezpośredniej. Wybór kandydatów na listy wyborcze poprzez prawybory. Przywrócić władzę narodowi !

Komentował uczestnik27-10-201317:55

Bardzo jestem ciekaw po co na to spotkanie przyszedł pan Opara z trzema dżentelmenami, skoro ich to wszystko mało obchodziło, bo mają już swoje partyjki. Może była to wrodzona ciekawość? A może warto by zaglądnąć tutaj:

Ryszard Opara - Wikipedia
………..Po wyjeździe Opara prowadził interesy w Australii (Patoville Pty Ltd, Polartechnics Ltd[8], Avantogen Ltd[9] i wiele innych) i w Stanach Zjednoczonych, gdzie był właścicielem kolejnej firmy medycznej w Kaliforni[1]. W Polsce pozostawił – według prokuratury – niespłacone pożyczki i kredyt w Pekao na kwotę około 35 mln zł (w 2010 roku wraz z odsetkami była to kwota ok. 80 mln zł). Bank zawiadomił prokuraturę. W wyniku wszczętego śledztwa Ryszard Opara poszukiwany był listem gończym, wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia[10]. Wystawiono również bankowy tytuł egzekucyjny[5]. Sąd Najwyższy w Queensland 31 marca 2010 roku odrzucił jednak ten bankowy tytuł egzekucyjny i Opara wrócił wkrótce do Polski.
2 lipca 2010 roku został zatrzymany w Polsce i przedstawiono mu zarzut z art. 300 § 1 kodeksu karnego, czyli udaremniania zaspokojenia wierzyciela[7]. ………….

Opara sam pisze w: http://ryszard.opara.neon24.pl/post/81915,moj-zyciorys-moja-misja
„Minister Wachowski, zaczął zapraszać mnie do Kancelarii Prezydenta, gdzie po kolei poznałem wiele osób: Gen. Wileckiego, Czempińskiego, różnych polityków, biznesmenów (Kulczyk, Starak, Niemczycki) Przyznaję, Prezydent Wałęsa i jego otoczenie wówczas bardzo mi imponowało. Miałem duży dom pod Warszawą z kortem tenisowym. Urządzałem tam turnieje, szczególnie Wilecki i Czempiński byli zapalonymi graczami. Znaliśmy się towarzysko, ale NIGDY nie prowadziliśmy wspólnie interesów. Było kilka projektów - nic z tego nie wyszło. Owszem Czempiński był w wielu Radach Nadzorczych spółek giełdowych, ale to nie było moje działanie. Ostatni raz rozmawiałem z nim 10 lat temu!”

Komentował podejrzliwy27-10-201318:01

No jak macie takie informacje, to powinniście się cieszyć, że już teraz na początku Waszej działalności ktoś Wam na tego pana zwrócił uwagę. Jak ma już swoją partyjkę, to niech sobie ją dalej tworzy.

Komentował Robert Majka Solidarność Walcząca Przemyśl27-10-201318:21

Aby w Polsce doszło do znaczących zmian politycznych, musi być chęć i wola zmiany mentalności u tak zwanego normalnego człowieka. Normalny człowiek ledwo dycha finansowo, ledwo zamyka budżet domowy od 1-go do 15 lub 20-go każdego miesiąca. Zaangażowanie w takich warunkach jest bardzo trudne (wiem to z autopsji). Poza tym ludzie po 1989 roku nauczyli się, że tak jak poprzednia władza ich ograbiła, tak i ta magdalenkowa po 4 czerwca nie jest lepsza, a zdaniem tychże zwyczajnych ludzi jeszcze gorsza. W książce Magdalenka transakcja epoki autorstwa płk MSW Krzysztofa Dubińskiego ( asystenta gen policji politycznej MSW PRL Czesława Kiszczaka) na str.45 jest przytoczona bardzo pouczająca i ciekawa rozmowa, cyt : pytanie zadaje Tadeusz Mazowiecki : Kto będzie podmiotem umowy społecznej? odpowiedzi udziela gen policji politycznej MSW PRL Czesław Kiszczak: Sygnatariusze"okrągłego stołu". Jak wiadomo,sygnatariuszy do okrągłego stołu wybrano w tajnym porozumieniu 31 sierpnia 1988 w Magdalence. Dlaczego o tym mówie i to przypominam? Popatrzmy na polską scenę polityczną od 1988 do dnia dzisiejszego tj. 27.10.2013 , czy coś się zmieniło? Moim zdaniem poza kosmetyką praktycznie do żadnych zasadniczych zmian politycznych w sferze ustrojowej i gospodarczej nie doszło. Czy jest szansa, zapewne jest. Moim zdaniem szansa ta leży w mentalności tzw normalnego człowieka mieszkającego w Polsce. Warto tutaj zapytać. Czy tak zwany zwyczajny normalny człowiek ma w sobie śwaidomość polityczną, ma w sobie dostateczną wolę zmian? Moim zdaniem dopóki ludzie nie dojrzeją do zman, nigdy do nich nie dojdzie. Jeśli chodzi omnie z doświadczenia wiem, że media głównego nurtu i kilku pożytecznych "..." robią wszystko, aby nie doszło do zmiany mentalności u większości społeczeństwa polskiego. Za dużo mają ludzie włądzy do stracenia, aby oddać włądze. Już Arystoteles ostrzegał Greków przed zjawiskiem demokracji,że nie jest to dobry ustrój polityczny. Mógłbym jeszcze długo prowadzić wywody, ale kogo to zainteresuje jestem ciekawy? Dla zainteresowanych polecam : Rozmowy w Magdalence - opozycja i komuniści razem
DVD
http://www.youtube.com/watch?v=p2k5fqn0eQY oraz Domagam się od Lecha Wałęsy ujawnienia tajnych umów z 1988 r
http://swkatowice.mojeforum.net/viewtopic.php?t=2988 Tym czasem pozdrawiam z Przemyśla . Robert Majka , Solidarność Walcząca Przemyśl, 27 października 2013 r
Kawaler KRZYŻA Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski,
Nr 452-2009-17 nadany 9 grudnia 2009 przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Radny Rady Miasta Przemyśla (2002 - 2006)

Komentował Grzesiek27-10-201318:34

Dla mnie to jest oczywiste, że będą takiemu nowemu ruchowi podsyłać różnych dziwnych ludzi. Gdyby taki ruch zdobył poparcie społeczeństwa, to byłoby groźne dla całego systemu w Polsce, w tym także dla partii parlamentarnych, które teraz nas oszukują. A tu nagle ktoś łapie ich wszystkich za .....

Komentował człowiek na nizinach27-10-201322:12

Przeciętny człowiek nie wierzy w państwo. Próbuje związać koniec z końcem. Ma świadomość, że nie ma realnego wpływu na zmianę ogromnej machiny wszelakich układów. Gdyby była możliwość oddania realnej władzy obywatelom bylibyśmy bardzo dobrze rządzeni.

Komentował rolnik28-10-201304:05

Naczelnik a obecny wójt mojej gminy ma medal ,który dostał jeszcze od ministra Kiszczaka.Zomowiec ( prawdziwy zomowiec ) , który zasiada w radzie gminy śmieje się nam w twarz. Jak to tak ? Jak ma nas ktoś "obrabiać " to przynajmniej niech to będą nie ci którzy nas kiedyś pałowali.

Komentował Czeslaw z Chicago28-10-201305:35

Duzo Polonusow zwlaszcza z Chicago poparloby taki ruch jak Wasz. Zyjemy za oceanem, ale czesc z nas intersuje sie tym co sie dzieje w Polsce. Jakies glosy w okregu warszawskim byscie od nas dostali, bo nie wierzymy partiom politycznym.

Komentował kibic28-10-201312:19

Moim zdaniem dobrze się stało, że pan Opara poszedł sobie swoją drogą. Ja bym na waszym miejscu z nim nie współpracował - patrz np. sprawa jego portalu

Komentował tkankałączna z USA28-10-201314:57

Partie polityczne są zarządzane przez grupy liderów. Są nierozwojowe i przeważnie reprezentują czyjeś interes ,który rzadko pokrywa się z dobrem narodu. Waszym liderem może być demokratyczna większość . Życzę wam tyle mądrości ,by historia kiedyś z szacunkiem powiedziała " Ojcowie Założycigele ".

Komentował Karol28-10-201315:39

Myślę, że w takim przypadku stowarzyszenie byłoby lepsze niż partia. Ciekaw jestem kto wymyślił pojęcie struktura bez struktur. Z tego wynika, że ta grupa ma w swoim gronie także komików...

Komentował iondodatni28-10-201320:02

Na najnowszej płycie Kukiza jest super kawałek.

Komentował lokaj29-10-201302:27

Jesteście poważnym zagrożeniem dla tych wszystkich gangsterów w garniturach, którzy żyją w symbiozie z korytem.

Dodaj komentarz

* - pole wymagane